De Buurtzaak

Het Huis van de Wijk ‘De Buurtzaak’ (voor Slotervaart Noord) is gevestigd in de Ru Paré Community en wordt geëxploiteerd door Stichting Samenwonen-Samenleven.

De Buurtzaak biedt ruimte en ondersteuning aan bewoners(groepen) en organisaties om activiteiten voor de wijk te organiseren. Er zijn tal van activiteiten gericht op ontspanning, sport, educatie, voorlichting en ontmoeting . Tevens worden er vanuit De Buurtzaak een aantal activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het ondersteunen van bewoners om deel te nemen aan de samenleving en of om hun kansen te helpen vergroten.

Daarnaast beheert SW-SL een jaarlijks door het Stadsdeel toegekend budget ten behoeve van de bewonersinitiatieven. Dit budget is bedoeld om de eigen kracht en de potentie van de bewoners van Slotervaart Noord zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Ook voert De Buurtzaak namens SW-SL verschillende zorg en welzijnsprogramma’s uit, waaronder een Mantelzorg programma en Hulp in de Buurt.

Contact

Wilt u een bewonersinitiatief organiseren voor de wijk of heeft u een vraag, idee, klacht of compliment over het Huis van de Wijk De Buurtzaak? Dan kunt een mail sturen naar e.can@sw-sl.nl. Komt u liever langs? Bel dan naar de receptie van de Ru Paré of loop bij ons binnen en vraag naar Emel Can.

Bewonersinitiatieven

Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt voor activiteiten die door vrijwilligersorganisaties en bewoners georganiseerd worden. Iedere wijk in Nieuw-West heeft een eigen budget dat wordt beheerd door het Huis van de Wijk. Het einddoel van dit budget is de eigen kracht en de potentie van de bewoners van stadsdeel Nieuw-West zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. De activiteiten komen van de bewoners zelf en zo is er een duidelijke vraag, probleem of behoefte van de bewoners. Zij hebben het initiatief zelf bedacht of zelf besloten het idee van een ander over te nemen. Bewoners steken er tijd en energie in en hebben de regie op de planning, voorbereiding en uitvoering. Aanvragen tot €5.000 kunt u indienen bij regiegroep via de mail en aanvragen tot €300 kunt u indienen bij Ineke.

Via de volgende link kunt u het aanvraagformulier bewonersinitiatieven Slotervaart Noord downloaden. Heeft u hulp nodig met invullen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot het organiseren van een bewonersinitiatief dan kunt u contact opnemen met de coördinator van De Buurtzaak: mevr Emel Can. Of u kunt elke woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur binnenlopen bij het open spreekuur van Emel voor vragen over bewonersinitiatieven of De Buurtzaak.

Hier kunt u een overzicht van alle toegekende bewonersinitiatieven van 2020 downloaden. De richtlijnen en afspraken rond bewonersinitiatieven kun je hier vinden.

Regiegroep de Buurtzaak: De regiegroep van de Buurtzaak bestaat uit een groep bewoners uit de wijk die aanvragen voor initiatieven beoordelen. De regiegroep komt één keer per maand samen om de initiatieven die in die maand zijn ingediend te evalueren en terug te koppelen. De voorzitter van de regiegroep is Pieter Dictus.

De regiegroep is altijd opzoek naar nieuwe leden! Heeft u één avond per maand tijd om uw mening te geven over bewonersinitiatieven? En zou u graag willen meebeslissen over de verdeling van het budget in Slotervaart-Noord? Stuur dan een mail naar regiegroep.slotervaartnoord@gmail.com en kom een keer langs bij de vergadering. Geen eerdere ervaring is nodig.

Vergader data regiegroep 2023: 24 april, 29 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december

Reguliere activiteiten

Het rooster hieronder is een overzicht van de reguliere activiteiten. Volg ons op Facebook voor incidentele activiteiten.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meedoen aan een van de onderstaande activiteiten? Kijk dan in de tabel onder het onderstaande overzicht naar de contact-persoon van de activiteit. Of bel anders met de receptie van de Ru Paré: 020-2235191

Wilt u zelf iets organiseren? Dat kan! Neem hierover contact op met mevr Emel Can.

Covid 19: Door corona zijn de activiteiten in De Buurtzaak aangepast. Bel naar de Ru Paré of mail naar mevr Emel Can om er zeker van te zijn dat de activiteit waar u naar op zoek bent door gaat.

Veeg hieronder naar rechts om alle activiteiten te bekijken! 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Nederlandse Les 10.00 – 12.00 uur

Zumba les
10.00 – 11.30 uur

Kookclub vrouwen
13.00 – 18.00 uur

Gouden Mannen bijeenkomst
15.00 – 17.00

Yoga
19.00 – 20.30

Naailes
 10.00 – 12.00 uur

Nederlandse les
10.00 – 12.00 uur

Hulp in de Buurt spreekuur
12.00 – 14.00 uur

Kookclub vrouwen
13.00 – 18.00 uur

Hulp in de Buurt spreekuur
12.00 - 14.00 uur

Kookclub vrouwen
13.00 – 18.00 uur

Muziek en creatieve middag
14.00 – 17.00 uur
(voor kinderen tot 13 jaar)

Ud lessen (snaarinstrument)
15.00 - 18.00 uur.

Turks/Koerdische zangles en koor
18.30 - 20.30 uur.

Naailes
10.00 – 12.00 uur

Mantelzorggroep
10.00 – 12.00 uur.

Wandelclub
12.00 - 13.30 uur.

Nour Kitchen
(buurtrestaurant)
16.00 – 19.30 uur

Saz les
(snaarinstrument)
19.00 – 21.00 uu.

Total Body Workout voor vrouwen
9.00 – 10.00 uur

Koffie ochtend/spreekuur
Turkse vrouwen
10.00 - 13.00 uur

Nederlandse les
10.00 - 12.00 uur

Computerlessen
11:00 - 13.00 uur.

Huiswerkbegeleiding groep 3-5
11.00 - 13.00 uur.

Huiswerkbegeleiding groep 5-8
15.00 - 16.00 uur.

Hindilessen: 10.00 – 12.00

ActiviteitTijdContactOverig

Maandag

Nederlandse les

Zumba les

Kookclub vrouwen

Gouden Mannen bijeenkomst

Yoga

 

10.00 – 12.00 uur

10.00 – 11.30 uur

13:00 – 18:00 uur

15:00 – 17:00 uur

19.00 – 20.30 uur

 

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl

Mirna: 06-29290677 – mirnawidhia@hotmail.com

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl

Daadkracht: Marcel 06-42589044 – m.kick@sezo.nl

Mala: 06-51859153 – sieuwdath@hotmail.com

 

Aanmelding verplicht

Aanmelding verplicht

Open inloop

Open inloop

Dinsdag

Naailes

Nederlandse les

Hulp in de Buurt spreekuur

Kookclub vrouwen

 

10:00 – 12.00 uur

10.00 – 12.00 uur

12:00 – 14:00 uur

13.00 – 18.00 uur

 

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl

Ruth: 06-83979183 – hib@sw-sl.nl

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl

 

Aanmelding verplicht

Open inloop

Woensdag

Hulp in de Buurt spreekuur

Kookclub vrouwen

Muziek en creatieve middag voor kinderen tot 13 jaar

Ud lessen (snaarinstrument)

Turks/Koerdische zangles en koor

 

12:00 – 14:00 uur

13.00 – 18.00 uur

14.00 – 17.00 uur

15:00 – 18:00 uur

18:30 – 20:30 uur

 

Ruth: 06-83979183 – hib@sw-sl.nl

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl

Droomwevers: Henry 020-4205210 – droomwevers@yahoo.com

Mehmet Polat: 06-34143121

ATKB: 06-24304535 – infoatkb@gmail.com

 

Open inloop

Open inloop

Aanmelding verplicht

Aanmelding verplicht

Donderdag

Naailes

Mantelzorggroep De Buurtzaak

Wandelclub De Buurtzaak

Nour Kitchen buurtrestaurant

Saz les (snaarinstrument)

 

10:00 – 12.00 uur

10.00 – 12.00 uur

12.00 – 13.30 uur

16:00 – 19:00 uur

19:00 – 21:00 uur

 

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl

Mala: 06-51859153 – sieuwdath@hotmail.com

Joan: 020-2235191 – secretariaat@sw-sl.nl

Naziha: 020-2235191 – n.elbouhali@sw-sl.nl

Rahmi: 06-10153018

 

Open inloop

Open inloop

Reserveren verplicht

Aanmelding verplicht

Vrijdag

Total Body Workout voor vrouwen

Koffie ochtend/spreekuur Turkse vrouwen

Nederlandse les

Computerlessen

Huiswerkbegeleiding groep 3-5

Huiswerkbegeleiding groep 5-8

 

9:00 – 10:00 uur

10:00 – 13:00 uur

10.00 – 12.00 uur

11:00 – 13:00 uur

14:00 – 15:00 uur

15:00 – 16:00 uur

 

Deborah: 06-28866705

ATKB: Kardelen 06-29045674

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl

Vooruit: Edwin 06-20795274

Vooruit: Luc 06-39029091

Vooruit: Luc 06-39029091

 

Aanmelding verplicht

Open inloop

Aanmelding verplicht

Open inloop

Aanmelding verplicht

Aanmelding verplicht

Zondag

Hindiles

 

10.00 – 12.00

 

Mala: 06-51859153 – sieuwdath@hotmail.com