De Buurtzaak

Het Huis van de Wijk ‘De Buurtzaak’ (voor Slotervaart Noord) is gevestigd in de Ru Paré Community en wordt geëxploiteerd door Stichting Samenwonen-Samenleven.

De Buurtzaak biedt ruimte en ondersteuning aan bewoners(groepen) en organisaties om activiteiten voor de wijk te organiseren. Er zijn tal van activiteiten gericht op ontspanning, sport, educatie, voorlichting en ontmoeting . Tevens worden er vanuit De Buurtzaak een aantal activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het ondersteunen van bewoners om deel te nemen aan de samenleving en of om hun kansen te helpen vergroten.

Daarnaast beheert SW-SL een jaarlijks door het Stadsdeel toegekend budget ten behoeve van de bewonersinitiatieven. Dit budget is bedoeld om de eigen kracht en de potentie van de bewoners van Slotervaart Noord zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Ook voert De Buurtzaak namens SW-SL verschillende zorg en welzijnsprogramma’s uit, waaronder Welzijn op Recept, Hulp in de Buurt en een Mantelzorg programma.

Contact

Wilt u een activiteit organiseren of heeft u een vraag, idee, klacht of compliment dan kunt een mail sturen of bellen naar één van de onderstaande nummers.

Bewonersinitiatieven

Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt voor activiteiten die door vrijwilligersorganisaties en bewoners georganiseerd worden. Iedere wijk in Nieuw-West heeft een eigen budget dat wordt beheerd door het Huis van de Wijk. Het einddoel van dit budget is de eigen kracht en de potentie van de bewoners van stadsdeel Nieuw-West zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. De activiteiten komen van de bewoners zelf en zo is er een duidelijke vraag, probleem of behoefte van de bewoners. Zij hebben het initiatief zelf bedacht of zelf besloten het idee van een ander over te nemen. Bewoners steken er tijd en energie in en hebben de regie op de planning, voorbereiding en uitvoering. Aanvragen tot €5.000 kunt u indienen bij regiegroep via de mail en aanvragen tot €300 kunt u indienen bij Ineke.

Via de volgende link kunt u het aanvraagformulier bewonersinitiatieven Slotervaart Noord downloaden. Heeft u hulp nodig met invullen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot het organiseren van een bewonersinitiatief dan kunt u contact opnemen met de coördinator van De Buurtzaak: mevr Emel Can. Of u kunt elke woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur binnenlopen bij het open spreekuur van Emel voor vragen over bewonersinitiatieven of De Buurtzaak.

Hier kunt u een overzicht van alle toegekende bewonersinitiatieven van 2020 downloaden.

Regiegroep de Buurtzaak: De regiegroep van de Buurtzaak bestaat uit een groep bewoners uit de wijk die aanvragen voor initiatieven beoordelen. De voorzitter van de regiegroep is Herman Bouma.

Vergader data regiegroep 2021: 24 januari, 22 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 29 november en 20 december.

Reguliere activiteiten

Covid 19
Door corona zijn de activiteiten in De Buurtzaak aangepast. Bel naar de Ru Paré of mail naar mevr Emel Can om er zeker van te zijn dat de activiteit waar u naar op zoek bent door gaat. Het rooster hieronder is een overzicht van de normale vaste activiteiten.

Hieronder vindt u een overzicht van de vaste wekelijkse activiteiten in De Buurtzaak. Volg ons op Facebook voor incidentele activiteiten. Bent u geïnteresseerd of wilt u meedoen aan een van de onderstaande activiteiten?

Stuur dan een mail naar Ineke of bel met de receptie van de Ru Paré: 020-2235191. Wilt u zelf iets organiseren? Kijk dan op de bewonersinitiatieven pagina!

Veeg hieronder naar rechts om alle activiteiten te bekijken! 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag zaterdag zondag

Alfabetisering (Arabisch): 9.00 – 12.00 uur

Zumba les: 10.00 – 12.00 uur

Engelse les: 17.00 – 18.30 uur

Computer les: 17.00 – 18.30 uur (georganiseerd door Vooruit)

Alfabetisering (Arabisch): 9.00 – 12.00 uur

Conversatielessen vrouwen: 9.00 – 12.00 uur

Kookclub vrouwen: 12.00 – 18.00 uur (georganiseerd door Nisa4Nisa)

Nederlandse les: 9.00 – 12.00 uur (georganiseerd door de buurtschool)

Nederlandse les: 18.30 – 20.30 uur (georganiseerd door de buurtschool)

Naailessen: 9.30 – 13.00 uur

‘Ontmoet en Doe’ groep (senioren): 11.00 – 15.00 uur (georganiseerd door Mala, een vrijwilliger van De Buurtzaak)

Kookclub vrouwen: 12.00 – 18.00 uur (georganiseerd door Nisa4Nisa)

Workshops voor kinderen tot 13 jaar: 14.00 – 17.00 uur (georganiseerd door droomwevers)

Nederlandse les: 9.00 – 12.00 uur (georganiseerd door de buurtschool)

Mantelzorggroep: 10.00 – 12.00 uur

Kookclub: 12.00 – 16.00 uur

Wandelen met buurtbewoners: 12.30 – 14.00 uur (georganiseerd door Team Sportservice Amsterdam)

Yoga: 19.00 – 20.30 uur

Nederlandse les: 18.30 – 20.30 uur (georganiseerd door de buurtschool)

Conversatielessen vrouwen: 9.00 – 12.00 uur

Computerlessen: 9.30 – 11.30 uur (georganiseerd door Vooruit)

Hindilessen: 10.00 – 12.00

U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van De Buurtzaak door een e-mail te sturen naar Ineke. Dan krijgt u eens per twee maanden onze nieuwsbrief toegestuurd.