De Buurtzaak

Het Huis van de Wijk ‘De Buurtzaak’ (voor Slotervaart Noord) is gevestigd in de Ru Paré Community en wordt geëxploiteerd door Stichting Samenwonen-Samenleven.

De Buurtzaak biedt ruimte en ondersteuning aan bewoners(groepen) en organisaties om activiteiten voor de wijk te organiseren. Er zijn tal van activiteiten gericht op ontspanning, sport, educatie, voorlichting en ontmoeting . Tevens worden er vanuit De Buurtzaak een aantal activiteiten georganiseerd die gericht zijn op het ondersteunen van bewoners om deel te nemen aan de samenleving en of om hun kansen te helpen vergroten.

Daarnaast beheert SW-SL een jaarlijks door het Stadsdeel toegekend budget ten behoeve van de bewonersinitiatieven. Dit budget is bedoeld om de eigen kracht en de potentie van de bewoners van Slotervaart Noord zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Ook voert De Buurtzaak namens SW-SL verschillende zorg en welzijnsprogramma’s uit, waaronder een Mantelzorg programma en Hulp in de Buurt.

Contact

Wilt u een bewonersinitiatief organiseren voor de wijk of heeft u een vraag, idee, klacht of compliment over het Huis van de Wijk De Buurtzaak? Dan kunt een mail sturen naar e.can@sw-sl.nl. Komt u liever langs? Bel dan naar de receptie van de Ru Paré of loop bij ons binnen en vraag naar Emel Can.

Bewonersinitiatieven

Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt voor activiteiten die door vrijwilligersorganisaties en bewoners georganiseerd worden. Iedere wijk in Nieuw-West heeft een eigen budget dat wordt beheerd door het Huis van de Wijk. Het einddoel van dit budget is de eigen kracht en de potentie van de bewoners van stadsdeel Nieuw-West zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. De activiteiten komen van de bewoners zelf en zo is er een duidelijke vraag, probleem of behoefte van de bewoners. Zij hebben het initiatief zelf bedacht of zelf besloten het idee van een ander over te nemen. Bewoners steken er tijd en energie in en hebben de regie op de planning, voorbereiding en uitvoering. Aanvragen tot €5.000 kunt u indienen bij regiegroep via de mail en aanvragen tot €300 kunt u indienen bij Ineke.

Via de volgende link kunt u het aanvraagformulier bewonersinitiatieven Slotervaart Noord downloaden. Heeft u hulp nodig met invullen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden met betrekking tot het organiseren van een bewonersinitiatief dan kunt u contact opnemen met de coördinator van De Buurtzaak: mevr Emel Can. Of u kunt elke woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur binnenlopen bij het open spreekuur van Emel voor vragen over bewonersinitiatieven of De Buurtzaak.

Hier kunt u een overzicht van alle toegekende bewonersinitiatieven van 2023 downloaden. De richtlijnen en afspraken rond bewonersinitiatieven kun je hier vinden.

Regiegroep de Buurtzaak: De regiegroep van de Buurtzaak bestaat uit een groep bewoners uit de wijk die aanvragen voor initiatieven beoordelen. De regiegroep komt één keer per maand samen om de initiatieven die in die maand zijn ingediend te evalueren en terug te koppelen. De voorzitter van de regiegroep is Pieter Dictus.

De regiegroep is altijd opzoek naar nieuwe leden! Heeft u één avond per maand tijd om uw mening te geven over bewonersinitiatieven? En zou u graag willen meebeslissen over de verdeling van het budget in Slotervaart-Noord? Stuur dan een mail naar regiegroep.slotervaartnoord@gmail.com en kom een keer langs bij de vergadering. Geen eerdere ervaring is nodig.

Vergader data regiegroep 2023: 24 april, 29 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november, 18 december

Reguliere activiteiten

Het rooster hieronder is een overzicht van de reguliere activiteiten. Volg ons op Facebook voor incidentele activiteiten.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meedoen aan een van de onderstaande activiteiten? Kijk dan in de tabel onder het onderstaande overzicht naar de contact-persoon van de activiteit. Of bel anders met de receptie van de Ru Paré: 020-2235191

Wilt u zelf iets organiseren? Dat kan! Neem hierover contact op met mevr Emel Can.

ActiviteitTijdContactpersoonBijzonderheden

Maandag

Nederlandse les

De Eeterij (lunch )

Kookclub vrouwen

Yoga

 

10.00 – 12.00 uur

12.30 – 13.30 uur

13:00 – 18:00 uur

19.00 – 20.30 uur

 

Nisa4Nisa: 020-4111603

Hümeyra: 020-2235191

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl

Mala: 020-2235191

 

Aanmelding verplicht

Groepen aanmelden

Aanmelding verplicht

Aanmelding

Dinsdag

Hulp in de Buurt spreekuur

Nederlandse les

De Eeterij (lunch )

Kookclub vrouwen

Saz les (snaarinstrument)

 

09:00 – 12.00 uur

10:00 – 12:00 uur

12.30 – 13.30 uur

13.00 – 18.00 uur

19:00 -20:30

 

Raha: 06-83979183 JaComenius, Jacob Geelstraat 40

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl

Hümeyra: 020-2235191

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl 

Rahmi: 06-10153018

 

Open inloop

Aanmelding verplicht

Groepen aanmelden

Aanmelding verplicht

Aanmelding verplicht

Woensdag

Hulp in de Buurt spreekuur 

Spreekuur SPA (Somalische organisatie)

Conversatieles

De Eeterij (lunch)

Kook club vrouwen

Creatieve middag voor kinderen tot 13 jaar

 

10:00 – 12:00 uur

10.00 – 16.00 uur

09.30 – 1130 uur

12.30 – 13.30 uur

13.00 – 18.00 uur

15:00 – 17:00 uur

 

Raha: 06-83979183 Ru Paré/Buurtzaak

SPA: 0652474415

ATKB: 06-524747158 infoatkb@gmail.com

Hümeyra: 020-2235191

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl 

Droowevers: 020-4205210

 

Open inloop

Open inloop

Aanmelding verplicht

Groepen aanmelden

Aanmelding verplicht

Open inloop

Donderdag

Hulp in de Buurt 

Mantelzorggroep De Buurtzaak 

Atelier Ru Paré 

Koffie ochtend en spreekuur ATKB

De Eeterij (lunch)

Kookclub de Buurtzaak

Saz les (snaarinstrument)

 

10:00 – 12.00 uur

10.00 – 12.00 uur

10.00 – 12.30 uur

10:00 – 13:00 uur

12.30 – 13.30 uur

13.00 – 18.00 uur 

19.00 – 21.00 uur

 

Marita: 06-83979183 Ru Paré/Buurtzaak

Mala: 06-51859153 – sieuwdath@hotmail.com

Khadija: 06-24641400 / Iris 06-24641400

Semra: 06-47197961

Hümeyra: 020-2235191

Naziha: 020-2235191

Rahmi: 06-10153018

Open inloop

Open inloop

Aanmelding verplicht

Open inloop

Groepen aanmelden

Aanmelding verplicht

Reserveren verplicht

Aanmelding verplicht

Vrijdag

Hulp in de Buurt

Spreekuur SPA (Somalische organisatie)

Big Sis Nisa for Nisa

Spelletjes avond (conversatieles)

 

10:00 – 12:00 uur

10:00 – 16:00 uur

16.00 – 21.00 uur

18:30 – 20:30 uur

 

Raha: 06-83979183 Ru Paré/Buurtzaak

SPA: 06-52474158

Nisa4Nisa: 020-4111603 – info@nisa4nisa.nl

Thuis in Amsterdam : 06-13358043

 

Open inloop

Open inloop

Aanmelding verplicht

Aanmelding verplicht

Zondag

Hindiles


10.00 – 12.00

sieuwdath@hotmail.com

Aanmelding verplicht